هتل آهوان چابکسر (چابکسر کلیلومتر 7 رودسر)

... نمای هتل آهوان .

... جت اسکی .

... سالن بیلیارد .

... سالن ورزشی چند منظوره .

... محوطه هتل .

... نمای فضای سبز .

... نمای بالا هتل .

... ساحل اختصاصی .

مدل اتاق نوع اتاق خدمات ظرفیت اتاق تعداد اتاق تخت اضافه قیمت برای هر شب رزرو
گل نشان
15 % تخفیف
تک خواب-
  • صبحانه
x2
بزرگسال:
کودک:
3,113,040 ریال
2,646,100 ریال
جزئیات قیمت
0 اتاق انتخاب شده
برای 7 شب
0 ریال
1397/01/30
2,646,100 ریال
1397/01/31
2,646,100 ریال
1397/02/01
2,646,100 ریال
1397/02/02
2,646,100 ریال
1397/02/03
2,646,100 ریال
1397/02/04
2,646,100 ریال
1397/02/05
2,646,100 ریال
گل نشان
15 % تخفیف
سوئیت یک اتاق خواب-(رو به دریا)
  • صبحانه
x2
بزرگسال:
کودک:
4,045,550 ریال
3,438,700 ریال
جزئیات قیمت
1397/01/30
3,438,700 ریال
1397/01/31
3,438,700 ریال
1397/02/01
3,438,700 ریال
1397/02/02
3,438,700 ریال
1397/02/03
3,438,700 ریال
1397/02/04
3,438,700 ریال
1397/02/05
3,438,700 ریال
گل نشان
15 % تخفیف
سوئیت یک اتاق خواب-
  • صبحانه
x2
بزرگسال:
کودک:
3,734,350 ریال
3,174,200 ریال
جزئیات قیمت
1397/01/30
3,174,200 ریال
1397/01/31
3,174,200 ریال
1397/02/01
3,174,200 ریال
1397/02/02
3,174,200 ریال
1397/02/03
3,174,200 ریال
1397/02/04
3,174,200 ریال
1397/02/05
3,174,200 ریال
گل نشان
15 % تخفیف
سوئیت دو اتاق خواب-(رو به دریا)
  • صبحانه
x5
بزرگسال:
کودک:
8,098,160 ریال
6,883,400 ریال
جزئیات قیمت
1397/01/30
6,883,400 ریال
1397/01/31
6,883,400 ریال
1397/02/01
6,883,400 ریال
1397/02/02
6,883,400 ریال
1397/02/03
6,883,400 ریال
1397/02/04
6,883,400 ریال
1397/02/05
6,883,400 ریال
گل نشان
15 % تخفیف
سوئیت دو اتاق خواب-
  • صبحانه
x5
بزرگسال:
کودک:
7,475,230 ریال
6,353,950 ریال
جزئیات قیمت
1397/01/30
6,353,950 ریال
1397/01/31
6,353,950 ریال
1397/02/01
6,353,950 ریال
1397/02/02
6,353,950 ریال
1397/02/03
6,353,950 ریال
1397/02/04
6,353,950 ریال
1397/02/05
6,353,950 ریال
ویلائی
15 % تخفیف
سوئیت یک اتاق خواب-
  • صبحانه
x4
بزرگسال:
کودک:
6,540,000 ریال
5,559,000 ریال
جزئیات قیمت
1397/01/30
5,559,000 ریال
1397/01/31
5,559,000 ریال
1397/02/01
5,559,000 ریال
1397/02/02
5,559,000 ریال
1397/02/03
5,559,000 ریال
1397/02/04
5,559,000 ریال
1397/02/05
5,559,000 ریال
گل افشان
15 % تخفیف
سوئیت یک اتاق خواب-
  • صبحانه
x2
بزرگسال:
کودک:
3,734,350 ریال
3,174,200 ریال
جزئیات قیمت
1397/01/30
3,174,200 ریال
1397/01/31
3,174,200 ریال
1397/02/01
3,174,200 ریال
1397/02/02
3,174,200 ریال
1397/02/03
3,174,200 ریال
1397/02/04
3,174,200 ریال
1397/02/05
3,174,200 ریال
گل افشان
15 % تخفیف
سوئیت دو اتاق خواب-
  • صبحانه
x4
بزرگسال:
کودک:
6,402,670 ریال
5,442,300 ریال
جزئیات قیمت
1397/01/30
5,442,300 ریال
1397/01/31
5,442,300 ریال
1397/02/01
5,442,300 ریال
1397/02/02
5,442,300 ریال
1397/02/03
5,442,300 ریال
1397/02/04
5,442,300 ریال
1397/02/05
5,442,300 ریال