هتل آهوان بابلسر (بابلسر – منطقه نخست وزیری خیابان طالقانی ، روبروی پارک شورا نبش کوچه طالقانی 9)

... نمای هتل .

... نمای هتل .

... نمای رستوران .

... نمای پذیرش .

... نمای کافی شاپ .

... نمای اتاق .

... نمای اتاق .

... نمای اتاق .

مدل اتاق نوع اتاق خدمات ظرفیت اتاق تعداد اتاق تخت اضافه قیمت برای هر شب رزرو
گل افشان
10 % تخفیف
تک خواب-
  • صبحانه
x2
بزرگسال:
کودک:
2,605,100 ریال
2,344,600 ریال
جزئیات قیمت
0 اتاق انتخاب شده
برای 7 شب
0 ریال
1397/01/30
2,344,600 ریال
1397/01/31
2,344,600 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
گل افشان
10 % تخفیف
سوئیت یک اتاق خواب-
  • صبحانه
x4
بزرگسال:
کودک:
3,444,400 ریال
3,100,000 ریال
جزئیات قیمت
1397/01/30
3,100,000 ریال
1397/01/31
3,100,000 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
گل افشان
10 % تخفیف
سوئیت دو اتاق خواب 4نفره-
  • صبحانه
x4
بزرگسال:
کودک:
3,444,400 ریال
3,100,000 ریال
جزئیات قیمت
1397/01/30
3,100,000 ریال
1397/01/31
3,100,000 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
گل افشان
10 % تخفیف
سوئیت دو اتاق خواب 6نفره-
  • صبحانه
x6
بزرگسال:
کودک:
4,283,700 ریال
3,855,300 ریال
جزئیات قیمت
1397/01/30
3,855,300 ریال
1397/01/31
3,855,300 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
گل نشان
10 % تخفیف
سوئیت یک اتاق خواب-
  • صبحانه
x4
بزرگسال:
کودک:
3,444,400 ریال
3,100,000 ریال
جزئیات قیمت
1397/01/30
3,100,000 ریال
1397/01/31
3,100,000 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال